“ภูพาน”ขึ้นอันดับ1อุทยานแห่งชาติสีเขียว

“ภูพาน”อันดับ 1 อุทยานแห่งชาติสีเขียวจัดการสิ่งแวดล้อมเยี่ยม  เผยปี 60 มีอุทยานฯผ่านเกณฑ์ประเมิน 14 แห่ง ยกระดับมาตรฐานสู่สากล เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาอุทยานฯ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

โดยให้ดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green  National Parks) โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมอุทยานฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด คัดสรรและคัดเลือกเพื่อตัดสินและมอบโล่รางวัลอุทยานฯสีเขียว เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานฯ สู่มาตรฐานสากล นำไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews