ม่อนหินกอง

กองหินประหลาดอันน่าพิศวงเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ และได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งมาประดับเมืองแพร่ที่ไม่เพียงเต็มไปด้วยความคลาสสิกแห่งอดีตเท่านั้น หากยังน่าหลงใหลด้วย มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ กล่าวกันว่าม่อนหินกองแห่งนี้น่าจะเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ เมื่อประมาณ 5-6 ล้านปี มาแล้วในบริเวณนี้

เมื่อลาวาของหินบะซอลต์ไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟปกคลุมพื้นผิวบริเวณนี้ เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ส่วนของหินบะซอลต์ที่อยู่ตอนบนเกิดแรงดึงทุกทิศทุกทางจากการหดตัวในขณะที่เย็นตัวลงทำให้เกิดรอยแตกรอยแยกที่ตั้งฉากกับพื้นผิว จึงได้ลักษณะหินแตกเป็นหลายเหลี่ยมคล้ายเสาตั้งตรงหรือล้มระเนระนาดบ้างอยู่ในบริเวณนี้นั่นเอง ปัจจุบันบริเวณม่อนหินกองเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และมีรอยขุด เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยหลุมบ่อเหล่าอาจเกิดจากการขุดหาลายแทงสมบัติของของนายเสริญ และนายน้อย ตามตำนานในอดีตที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้อีกทั้งชาวบ้านละแวกนั้นเองก็ให้ความเคารพนับถือม่อนหินกอง ประหนึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand